Round 1 | University Liggett School vs. Shrine Catholic High School | 05/17/2021- Catholic High School League