University Liggett School vs. Austin Catholic High School | 01/21/2020- Catholic High School League