University Liggett School vs. Austin Catholic High School | 09/16/2020- Catholic High School League