557-Bishop Foley Catholic High School University Liggett School Non Division boys-varsity-intersectional-1-football-19-20- Catholic High School League