557-Bishop Foley Catholic High School Varsity Non Division- Catholic High School League