Lumen Christi vs. Bishop Foley Catholic High School | 02/13/2024- Catholic High School League