Lumen Christi vs. Bishop Foley Catholic High School | 04/26/2024- Catholic High School League