Lumen Christi vs. Bishop Foley Catholic High School | 09/26/2023- Catholic High School League