Lumen Christi vs. Shrine Catholic High School | 01/05/2024- Catholic High School League