Shrine Catholic High School vs. Bishop Foley Catholic High School | 02/13/2021- Catholic High School League