Shrine Catholic High School vs. Bishop Foley Catholic High School | 08/27/2019- Catholic High School League