Shrine Catholic High School vs. Bishop Foley Catholic High School | 09/15/2021- Catholic High School League