Shrine Catholic High School vs. Bishop Foley Catholic High School | 09/22/2022- Catholic High School League