Shrine Catholic High School vs. St. Mary's Preparatory | 09/21/2023- Catholic High School League