Shrine Catholic High School vs. St. Mary's Preparatory | 09/28/2022- Catholic High School League