Shrine Catholic High School vs. University Liggett School | 03/28/2022- Catholic High School League