Shrine Catholic High School vs. University Liggett School | 04/26/2022- Catholic High School League