Shrine Catholic High School vs. University Liggett School | 10/08/2021- Catholic High School League