University Liggett School vs. Austin Catholic High School | 01/13/2022- Catholic High School League