University Liggett School vs. Shrine Catholic High School | 05/02/2022- Catholic High School League