University Liggett School vs. Shrine Catholic High School | 05/08/2021- Catholic High School League